جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
شعبده بازی با کش
شعبده بازی رد شدن کش از شیشه
شما کاری را انجام خواهید داد که هیچ کس باور ندارد. برای یک لحظه آنها تصور می کنند که این یک ترفند دوربین است، زیرا مغزشان به آنها می گوید این امکان پذیر نیست … اما سپس … آرام آرام … آنها متوجه می شوند … که این واقعی است و جلوه ویژه ای در کار نیست! این تکنیک بسیار فریبنده است، شما می توانید از آن برای تغییر رنگ، انتقال از راه دور، حتی عبور کش از شیشه جامد استفاده کنید.
اشتراک ویژه