جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Blake Vogt
پاره کردن و سالم کردن نوار چسب
اسم این محصول نوار کولی است و تغییری جدید در یک شعبده بازی کلاسیک! شعبده باز 10 تکه از یک نوار چسب را پاره می کند و سپس به صورت بصری، شنیداری و غیرممکن نوار چسب های پاره شده را یکی می کند.
اشتراک ویژه
غیب کردن و ظاهر کردن موبایل
تلفن خود را در هر زمان و هر مکان ناپدید کنید. این کاملاً فی البداهه است! اثری عالی که همیشه در زمانی که هیچ چیز دیگری برای اجرا ندارید، برای خود خواهید داشت. شما حتی می توانید آن را با تلفن تماشاگر، بدون هیچ تنظیم و پیش زمینه ای، اجرا کنید.
اشتراک ویژه