شعبده بازی با سکه و پول
شعبده بازی ضربه زدن به پول بدون تماس دست
یک اسکناس قرض بگیرید و آن را بدون اینکه نزدیکش شوید و بدون هیچ لمسی از راه دور ضربه بزنید. جادو زمانی اتفاق می‌افتد که شما هوا را تکان می‌دهید و این تکان روی اسکناس نمایان می شود، با این حال تماشاگر می‌شنود و احساس می‌کند که هنوز در حال تکان دادن اسکناسی هستید که در دست دارد.
اشتراک ویژه
شعبده بازی رفتن پول امضاء شده داخل کیوی
شما در شُرُف یادگیری روال امضا و راز یک شعبده باز قهرمان جهان هستید. اسکناس امضا شده یک تماشاگر ناپدید می شود و دوباره در کیوی که توسط یک تماشاگر نگه داشته می شود ظاهر می شود. این شعبده بازی آنقدر قدرتمند است که درست در مقابل چشمان مخاطب شما به جادو تبدیل می شود…
اشتراک ویژه
تبدیل یک اسکناس به دو اسکناس شعبده بازی
با این حرکت فوق العاده شما می تونید در عرض یک چشم به هم زدن یک اسکناس 100 هزار تومانی رو تبدیل به دو اسکناس 50 هزار تومانی تبدیل بکنید.
اشتراک ویژه
شعبده بازی تبدیل پول ایرانی
با این حرکت فوق العاده شما می تونید در عرض یک چشم به هم زدن یک پول رو تبدیل به یک پول دیگه بکنید. اجرای این حرکت با پول های ایرانی هم به راحتی انجام میشه.
اشتراک ویژه