جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Looch
retina-by-looch.jpg
1. از کسی بخواهید که هر چیزی را تصور کند و مخفیانه آن را ترسیم کند. 2. با نگاه عمیق به چشمان آنها، دقیقاً افکار آنها را آشکار می کنید. بعلاوه، با راهنمایی‌های تخصصی توسط مدرس در این آموزش، راه‌هایی برای فاش کردن اطلاعات شخصی همراه با افکار آن‌ها، و تبدیل یک «ترفند» به یک معجزه یاد خواهید گرفت.
اشتراک ویژه