جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Banachek
unlimted-by-banachek.jpg
با پیش بینی نامحدود، می توانید هر چیزی را در زمان واقعی بدون ترفندهای فانتزی یا وسایل الکترونیکی گران قیمت پیش بینی کنید. این به شما این قدرت را می دهد که حتی شکاک ترین تماشاگران را هم فریب دهید. پیش بینی نامحدود همه چیز! با این اجرا شما می تونید هر چیزی که دیگران فکر می کنند رو از قبل روی کاغذ پیش بینی کنید و تاش کنید و چسب بزنید!
اشتراک ویژه