جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Joe Rindfleisch
شعبده بازی رد شدن کش از شیشه
شما کاری را انجام خواهید داد که هیچ کس باور ندارد. برای یک لحظه آنها تصور می کنند که این یک ترفند دوربین است، زیرا مغزشان به آنها می گوید این امکان پذیر نیست … اما سپس … آرام آرام … آنها متوجه می شوند … که این واقعی است و جلوه ویژه ای در کار نیست! این تکنیک بسیار فریبنده است، شما می توانید از آن برای تغییر رنگ، انتقال از راه دور، حتی عبور کش از شیشه جامد استفاده کنید.
اشتراک ویژه