شعبده بازی با طناب
شعبده بازی رفتن حلقه به داخل طناب
شعبده بازی رفتن حلقه به داخل طناب یکی از بینظیر ترین ترفند های برای گمراهی و ثابت کردن خطای دید افراد است و به راحتی قابل اجراست.
945,000 تومان
شعبده بازی تبدیل اندازه 3 طناب هندی
تبدیل اندازه 3 طناب هندی یا “کابوس پروفسور” یک شعبده بازی کلاسیک قدیمی است که با استفاده از 3 طناب به ابعاد مختلف اجرا می شود.
945,000 تومان