جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Wayne Houchin
thread-by-wayne-houchin.jpg
در گذشته افرادی چون کریس آنجل و دیوید بلین یک قطعه نخ به اندازه نیم متر را می خوردند و با کمی تمرکز از چشمشان به بیرون می کشیدند، امروز این آموزش که توسط آقای وین هوچین ساخته شده در اختیار شما قرار داده شده تا با تمرین و ممارست بتونید به یک اجرای غیر قابل باور برسید!
345,000 تومان