جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Alexander Marsh
جادوی سیاه
جادوی سیاه که توسط “تام فینیکس” ساخته شده و توسط “الکساندر مارش” ارائه شده است، یک اصل و قاعده کاملاً جدید است که به شما این قدرت را می دهد که هر چیزی را که تماشاگر شما می تواند در زمان واقعی به آن فکر کند، بر روی کارت تبلیغاتی خود یا یک کارت معمولی آشکار کنید.
اشتراک ویژه