جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Will Houston
شکستن انگشت
این عکس‌ها حقه های جلوه ویژه دوربین نیستند! “ویل هوستون” واقعاً می‌تواند به شما یاد دهد چگونه انگشتان خود را به گونه‌ای خم کنید و  بشکنید که ممکن نیست! در این فیلم آموزشی، معجزه جادویی خم کردن انگشتانتان را به طور کامل در دو دقیقه خواهید آموخت، به طوری که انگشت شما به روش کاملا غیرانسانی خم می شود و دوباره به حالت اول برش می گردونید.
اشتراک ویژه