شعبده بازی با خودکار
شعبده بازی معلق نگه داشتن خودکار
چیزی که قطعا شما را در کلاس درس متمایز می کند! “CLASS 1” یک بازی کوچک دانش آموزان در ویتنام است. با همان ایده ای که آن را به یک ترفند شعبده بازی تبدیل می کنیم. شما یک خودکار قرض می گیرید و سپس همه را غافلگیر می کنید.
اشتراک ویژه
تبدیل خودکار به مداد
شما فقط 1 مداد و 1 خودکار دارید، یکی زرد و دیگری شفاف است. مداد زرد را در جیب خود می گذارید و خودکار شفاف را به مخاطب نشان می دهید. حالا شعبده بازی شروع میشه! تصور کنید می‌توانید به آرامی و تنها با یک یا دو انگشت، خودکار شفاف را به مداد زرد تبدیل کنید و در طول تغییر رنگ، هر طرف قلم را نشان دهید. غیر ممکن، اما ممکن است!
اشتراک ویژه