جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
خم کردن اجسام
خم کردن میخ
مجری 2 میخ فولادی مستقیم را که در نوک انگشتانش نگه داشته شده را نشان می دهد و به آرامی میخ های فولادی شروع به خم شدن می کنند، انگار از کره گرم ساخته شده اند و بعد از خم شدن، میخ ها برای بررسی به مخاطب داده می شود.
اشتراک ویژه
هنر خم کردن اجسام فلزی
فیلم آموزشی هنر خم شدن اجسام فلزی بیش از 4 ساعت آموزش تخصصی در مورد برخی از بصری ترین و قدرتمندترین شعبده بازی ها و تکنیک های قدرت ذهن است که می توانید انجام دهید. خم کردن قاشق، چرخاندن قاشق، شکستن قاشق، خم کردن چنگال، خم کردن چنگک های چنگال، خم کردن گیره های کاغذ، خم کردن میخ، خم کردن کلید، خم کردن سکه، خم کردن ظروف نقره ای.
4,949,000 تومان
تله کینزی خم کردن تیغ با قدرت ذهن
تصور کنید از تماشاگر خود می‌خواهید که یکی از تیغ‌های دسته تیغ را انتخاب کند، و با قدرت ذهن خود به صورت تله کینزی تیغ را خم و باز می کنید.
اشتراک ویژه