جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Ali Foroutan
کتاب ذهن خوانی بی صدا اثر استاد علی فروتن
به عنوان یک منتالیست یا شعبده باز، باید همیشه آماده باشیم تا مخاطبان خود را متحیر کنیم، حتی اگر چیزی آماده نداشته باشیم. با قاعده و اصول بی صدا که توسط استاد علی فروتن ابداع شده می توانیم همیشه آماده باشیم تا مخاطبان خود را متحیر کنیم، حتی اگر آمادگی از قبل نداشته باشیم. این تکنیک بسیار آسان و در عین حال فریبنده است. وقتی این روش را کشف کنید، به ساده بودن آن می خندید.
7,999,000 تومان