Richard Sanders
تکنیک رمالی ظاهر شدن
از کسی بخواهید روی یک فکر تمرکز کند. از آنها بخواهید لیوان آب خود را مانند یک توپ کریستالی تصور کنند و افکار خود را روی آن متمرکز کنند. با پاره کردن گوشه ای از یک تکه کاغذ، از تماشاگر می خواهید که کاغذ را در آب فرو کند. آهسته و ترسناک…فکر آنها روی کاغذ ظاهر می شود!
اشتراک ویژه
ظاهر کردن کارت انتخابی در گردنبند
تماشاگر یک کارت را انتخاب می کند و روی کارت را امضا می زند و کارت را به داخل دسته کارت ها بر می گرداند و دسته کارت بُر می خورد، حالا شعبده باز به گردنبند خود اشاره می کند و مشاهده می کنید که زنجیر کاملا سالم است و هیچ چیزی جز یک زنجیر ساده نیست، سپس با یک تکان دادن دست کارت انتخاب شده توسط تماشاچی به داخل گردنبند میوفتد!
اشتراک ویژه