جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Ever Elizalde
manoeda-by-ever-elizalde.jpg
کدام دست، گل یا پوچ یا به انگلیسی Which Hand به اجرای حرکاتی گفته می شود که از شرکت کننده می خواهید تا یک شیء مثل سکه، انگشتر، دستمال کاغذی و را در دستانشان قرار دهند و شما بدون آنکه آن شیء را ببینید به شرکت کننده خواهید گفت که در کدام دستشان یا حتی جیبشان هست و این متد یکی از ساده ترین و قوی ترین روش های کدام دست می باشد.
اشتراک ویژه