جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Ryan Dux
پاک کردن و فراموشی اسم
کارت ویزیت خود را با نمادی که روی آن کشیده شده است به تماشاگر نشان دهید. او می تواند نقاشی را ببیند. سپس او را هیپنوتیزم کنید. ناگهان، او نمی تواند ببیند چه چیزی روی کارت کشیده شده است! حالا کارت را به اطرافیان نشان دهید. همه افراد حاضر در اتاق می توانند نقاشی را ببینند! او را از هیپنوتیزم خارج کنید و ناگهان، نقاشی به وضوح روی کارت، درست در مقابل چشمان او ظاهر می شود. همه اینها در زمان واقعی بدون تعویض کارت انجام می شود.
اشتراک ویژه