جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Matthew Scone
spin-by-matt-scone.jpg
شخصیتی عجیب و مرموز وارد اتاق می شود و استعداد غیر معمولی در تحریف قوانین طبیعت و وادار کردن آنها به فرمان خود دارد. آیا ممکن است کسی بتواند اینقدر قدرت داشته باشد؟ من قبلاً این را در فیلم‌ها دیده بودم، اما این فیلم نبود و واقعاً اتفاق افتاد، فقط خیلی واقعی به نظر می‌رسید!
اشتراک ویژه