جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Arnel Renegado
شعبده بازی روشن شدن فندک بدون تماس دست
تصور کنید می خواهید یک سکه در دستتان ظاهر شود و کاغذ فلش در دست دارید. فندک را از جیبتان در می آورید و به آن خیره می شوید، فندک خود را مشتعل می کند و سکه به طور جادویی ظاهر می شود! “iGNiTER” یک تکنیک برای تبدیل یک فندک معمولی به یک فندک خود اشتعال است که شما فقط آن را نگه می دارید و خودش مشتعل می شود.
اشتراک ویژه
شعبده بازی تبدیل آب به یخ
تصور کنید یک بطری آب را نشان می‌دهید، در بطری و کل بطری را هم به بیننده نشان می دهید و در یک لحظه با تکان دادن بطری آب درون بطری منجمد می‌شود و بلافاصله بطری انجماد را به دست تماشاگر میدهید و صحنه را ترک می کنید.
اشتراک ویژه
شعبده بازی ضربه زدن به پول بدون تماس دست
یک اسکناس قرض بگیرید و آن را بدون اینکه نزدیکش شوید و بدون هیچ لمسی از راه دور ضربه بزنید. جادو زمانی اتفاق می‌افتد که شما هوا را تکان می‌دهید و این تکان روی اسکناس نمایان می شود، با این حال تماشاگر می‌شنود و احساس می‌کند که هنوز در حال تکان دادن اسکناسی هستید که در دست دارد.
اشتراک ویژه
تله کینزی خم کردن تیغ با قدرت ذهن
تصور کنید از تماشاگر خود می‌خواهید که یکی از تیغ‌های دسته تیغ را انتخاب کند، و با قدرت ذهن خود به صورت تله کینزی تیغ را خم و باز می کنید.
اشتراک ویژه
دفترچه تسخیر شده
این را تصور کنید، تماشاگر کارت، شکل، علامت یا حتی فکری را در ذهن خود انتخاب می کند، سپس یک  دفترچه را از جیب خود در می آورید و شما آن را روی کف دست خود می گذارید، ناگهان و به آرامی دفترچه به خودی خود باز می شود و افکار خود را که روی پد نوشته شده نشان می دهد.
اشتراک ویژه