جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Bob Solari
خم کردن میخ
مجری 2 میخ فولادی مستقیم را که در نوک انگشتانش نگه داشته شده را نشان می دهد و به آرامی میخ های فولادی شروع به خم شدن می کنند، انگار از کره گرم ساخته شده اند و بعد از خم شدن، میخ ها برای بررسی به مخاطب داده می شود.
اشتراک ویژه