جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Paul Voodini
کف بینی رایگان
ویدیوی آموزشی 2 ساعته «کف بینی برای جادوگران» مملو از نکات، ترفندها و تکنیک هایی است که تمام اطلاعات لازم برای بیرون رفتن از خانه و شروع به خواندن کف دست افراد ناشناس را به صورت حرفه ای و صرفا برای سرگرمی در اختیار شما قرار می دهد! نه تنها این، بلکه “پاول وودینی” همچنین می آموزد که چگونه خواندن کف دست را با جادو، ذهن گرایی و شعبده بازی از نزدیک ترکیب کنید تا طنین و معنی بیشتری به کارهای روزمره خود بدهید.
5,499,000 تومان