جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
اوریگامی
اوریگامی
یک اسکناس را از یک تماشاگر قرض بگیرید و بلافاصله و آشکارا آن را به یک پروانه اریگامی تبدیل کنید. شما آن را روی شانه خود قرار می دهید و سپس چندین مورد دیگر را از هوای رقیق می ربایید و گروهی از پروانه ها را تولید می کنید!
اشتراک ویژه