جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Olivier Pont
تبدیل خودکار به مداد
شما فقط 1 مداد و 1 خودکار دارید، یکی زرد و دیگری شفاف است. مداد زرد را در جیب خود می گذارید و خودکار شفاف را به مخاطب نشان می دهید. حالا شعبده بازی شروع میشه! تصور کنید می‌توانید به آرامی و تنها با یک یا دو انگشت، خودکار شفاف را به مداد زرد تبدیل کنید و در طول تغییر رنگ، هر طرف قلم را نشان دهید. غیر ممکن، اما ممکن است!
اشتراک ویژه