جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
شعبده بازی با طناب
شعبده بازی رفتن حلقه به داخل طناب
شعبده بازی رفتن حلقه به داخل طناب یکی از بینظیر ترین ترفند های برای گمراهی و ثابت کردن خطای دید افراد است و به راحتی قابل اجراست.
945,000 تومان
شعبده بازی تبدیل اندازه 3 طناب هندی
تبدیل اندازه 3 طناب هندی یا “کابوس پروفسور” یک شعبده بازی کلاسیک قدیمی است که با استفاده از 3 طناب به ابعاد مختلف اجرا می شود.
945,000 تومان