جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
شعبده بازی با چسب
پاره کردن و سالم کردن نوار چسب
اسم این محصول نوار کولی است و تغییری جدید در یک شعبده بازی کلاسیک! شعبده باز 10 تکه از یک نوار چسب را پاره می کند و سپس به صورت بصری، شنیداری و غیرممکن نوار چسب های پاره شده را یکی می کند.
اشتراک ویژه