جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
Professors Nightmare
شعبده بازی تبدیل اندازه 3 طناب هندی
تبدیل اندازه 3 طناب هندی یا “کابوس پروفسور” یک شعبده بازی کلاسیک قدیمی است که با استفاده از 3 طناب به ابعاد مختلف اجرا می شود.
945,000 تومان